SUBSIDIE TOEKENNING FONDS VOOR CULTUUR PARTICIPATIE

Anja heeft subsidie toegekend gekregen voor de opleiding bij Sound Education Nederland in het kader van de Impulsregeling Cultuurparticipatie ZZP-ers en erfgoedvrijwilligers.

In mijn zangstudio werk ik als zangpedagoog, vocal coach en dirigent met (semi) professionele leerlingen en enthousiaste amateurs, cursisten, ensembles en koren. Ik volg deze opleiding omdat de muziekwereld steeds meer digitaal wordt, ik heb nu te weinig deskundigheid en vakmanschap in digitale audiotechniek en vaardigheden op het vlak van digitale muziekbewerking, componeren en arrangeren. De ontwikkelingen in mijn werk en het feit dat lessen en repetities steeds meer online plaatsvinden vragen hier in toenemende mate om. Deze praktijkgerichte opleiding beantwoordt het meest aan mijn wensen.

Waarvoor is de subsidie?

Bevorderen eigen deskundigheid: wat betreft ontwikkeling van digitale audio kennis om goede opnames te leren maken en met een digital audio workstation muziek te kunnen componeren en bewerken. Hiemee kan ik zelfstandig op professioneel niveau digitale audio- bewerkingen toepassen voor opnames van mijn leerlingen en koren. Digitale opnametechniek en het kunnen werken met software voor het maken van arrangementen, oefenfiles en composities. Daarbij ontwikkel ik inhoudelijke vakkennis en krijgt ook mijn eigen artistieke ontwikkeling een boost. De meerwaarde is dat ik mijn dienstenaanbod kan uitbreiden, waardoor ik interessantere lessen kan geven, betere arrangementen kan schrijven voor mijn koren en ensembles en nieuw werk aantrek. Na de opleiding kan ik meekomen op niveau in de digitale muziekwereld.

Vakmanschap in de geluidstechniek en digitaal componeren. Dit kan ik direct in mijn werk met koren, ensembles en leerlingen in de praktijk toepassen. Voor de repetities ga ik arrangementen en oefenfiles per stemgroep digitaal bewerken. Ik leer ook zelf daardoor beter componeren en arrangeren. Het eindresultaat is (in plaats van een concert) een digitale muziekproductie. Wat betreft opname en geluidstechniek blijkt dat ik hierin nu nog niet de kwaliteit kan leveren die nodig is en de opleiding bij Sound Education Nederland verschaft dit. Ik wil ook leren om professionele concertopnames te maken. Het is voor mij belangrijk dat de opleiding door musici uit de praktijk wordt gegeven en dat ik het meteen in mijn eigen zangstudio kan toepassen en dat de jaartraining gecombineerd kan worden met mijn werk.

Doorontwikkelen bestaande activiteiten: In verband met het ontbreken van repetitie en concert mogelijkheden door Corona voor mijn leerlingen en koren heb ik een andere mogelijkheid bedacht voor hen om vocaal naar een eindproduct toe te werken d.m.v. digitaal bewerkte audio opnames. Dit vereist net zoveel voorbereiding voor de leerlingen en koren als de voorbereiding voor een concert en heeft voor hen een even groot leereffect. De reacties zijn nu al positief, maar ik weet nu echter te weinig van opname techniek en digitale audio om het echt mooi te krijgen en wil heel graag veel erover leren. Ook na Corona wil ik deze dienstverlening gaan aanbieden aan mijn leerlingen en koren.